menu

Bir yudum polisiye: Casus Mektebi / İskender Fahrettin

Yazan: Oğuz Eren
Yayın Tarihi: November 13, 2018 00:54

Emniyet-i Umumiye fizyonomi mütehassısı Profesör Meriton, Nora'nın raporunu derhal yazıp göndermişti.
Emniyet-i Umumiye müdürü, gelen raporu dikkatle okuyordu:

Gözleri: Zeka kaynağı
Burunu: Asalet ve cesaret ifade eder.
Çenesi: Kırılmaz bir azmi vardır.
Kaşları: İntizam ve teenni ifade eder.
Alnı: Hafızası çok kuvvetlidir.
Dudakları: Ketumdur.
Dişleri: Çok dinler, az söyler.

Yanakları:
Lüzumundan fazla hassas bir ruha maliktir. Fakat "azim" ve "irade" gibi diğer evsafı, sahibinin bu kabiliyetini tehlikesiz bir halde daimi murakabe altında bulundurur.

Emniyet-i Umumiye müdürü, raporun son satırlarını bir kaç defa tekrarladı. Düşündü... Düşündü. Nora'nın yüzüne baktı ve onu uzun boylu tetkik ettikten sonra, birden cebinden revolverini çıkararak odanın ortasına boşalttı; revolverden çıkan kurşunlar Nora'nın yarımşar metre sağından ve solundan uzak geçerek duvarlara saplanmıştı.
Nora hiç aldırmamıştı. Hafifçe dudağını bükerek güldü ve :
- Affedersiniz efendim! - dedi - biz bu imtihan devresini geçeli hayli zaman oldu...

Kategori: Makaleler

Yorum yaz
mode_edit