menu

Polisiyenin 10 Emri - Ronald A. Knox

Yazan: CinaiRoman
Yayın Tarihi: July 07, 2021 08:52

Teolog, şair, denemeci ve dilbilimci Ronald Knox, 1920'li yıllarda detektif öyküleri de yazmış ve 1929'da polisiye için aşağıdaki 10 emri kaleme almıştı. Kendi kuşağının pek çok yazarı gibi Knox da, polisiyeyi 'puzzle'dan ziyade bir 'oyun' gibi görüyordu: Kriket gibi, okurla yazarın centilmence oynayabilecekleri bir oyun. Polisiye yazarı olarak çoktan unutulan Knox'un 10 emri, türün gelişimini ve “altın çağ”ın (1920’li ve 30’lu yıllar) temel kurallarını bize hatırlattığı için ilginç. Nitekim, daha sonraları bu kuralların tamamı değişik yazarlar tarafından ihlal edildi, bu ihlaller de gelenekselleşti… Knox’un kurallarının değilse de, bu kuralların gerekçelerinin yazarların çoğu tarafından benimsendiği söylenebilir. Özellikle beşinci maddeyi açıklamak güç ama Knox’un kuralları şunlar:

  1. Suçlu romanın başlarında tanıtılmalı, ancak okuyucunun düşündüklerini anlamasına izin verilen biri olmamalıdır.
  2. Doğal olarak, doğaüstü ve olağan dışı işler konu dışı tutulmalıdır.
  3. Bir taneden fazla gizli oda ya da geçit olmamalıdır.
  4. Şimdiye kadar keşfedilmemiş bir zehir ya da sonuçta uzun bilimsel açıklamalar gerektirecek aletler kullanılmamalıdır.
  5. Hikayede asla bir Çinliye rastlanmamalıdır.
  6. Detektif ne tesadüfen sonuca varmalıdır ne de açıklanamayan bir sezgiyle.
  7. Detektif suça teşebbüs etmemelidir.
  8. Detektif olayı aydınlatmakta kullandığı her ipucunu bize açıklamalıdır.
  9. Detektifin anlayışı kıt arkadaşı, Watson tipi, aklından geçenleri okuyucudan saklamamalıdır. Zekası ise ortalama okuyucunun çok az altında olmalıdır.
  10. Bizi yeterince hazırlamadan ikiz kardeşler ya da benzerler ortaya çıkarılmamalıdır.

 

Virgül Dergisi, Şubat 1998, Sayı 5'den alınmıştır.

Kategori: Makaleler
Etiketler:
Ronald A. Knox

Yorum yaz
mode_edit