menu

Son Posta’nın Müsabakalı Hikâyeleri

Yazan: CinaiRoman
Yayın Tarihi: August 19, 2021 19:39

Eski gazeteleri karıştırırken Son Posta'da, polisiye severler için açılmış bir bulmaca yarışması gördük. On güne yayılmış yarışmada çeşitli ödüller konulmuş, sorular bugünler için biraz naif ve basit gelse de otuzlu yılların polisiye okurlarını yad etmek adına CinaiRoman'da da yayınlayalım istedik. 

Öncelikle Son Posta gazetesi hakkında Wikipedia'dan alıntı yapalım:

Son Posta, Türkiye'de 27 Temmuz 1930 tarihinden itibaren yayınlanmaya başlamış ve 1960 Darbesi'nden sonra kapanmış bir gazetedir. Kurucuları Zekeriya Sertel, Halil Lütfü Dördüncü, Selim Ragıp Emeç ve Ekrem Uşaklıgil'di. Gazete, ilk günlerinden itibaren İsmet Paşa Hükûmeti'ne muhalif bir duruşa sahip olmuştur.

Son Posta, o dönemdeki diğer gazetelerin aksine bağımsız bir politika izleme iddiasındaydı. Gazete sol çizgide bulunmasına karşın, yayınlarında sağ bir programa sahip olan Serbest Fırka'yı fazla eleştirmemesi ve İsmet Paşa Hükûmeti'ne karşı muhalif tavrı yüzünden Serbest Fırka taraftarı olarak tanındı. Öte yanda halkın Serbest Fırka'ya gösterdiği ilgiden sonra gazete, Serbest Fırka'yı açıkça desteklemeye başladı. Bir süre sonra Ahmet Ağaoğlu'nun da gazetenin yazarları arasına katılmasıyla, Serbest Fırka'nın resmî görüşleri gazetede yer almaya başladı.

Serbest Fırka'nın kapatılmasının ardından gelen baskılara karşın yayınlanmaya devam eden Son Posta, Anadolu'da en çok satan gazete oldu. Çok partili döneme geçildikten sonra gazete, Demokrat Parti'yi destekledi. Demokrat Parti'den Milletvekili olan Selim Ragıp Emeç'in 1960 ihtilalinden sonra tutuklanmasıyla gazete kapandı.

https://tr.wikipedia.org/wiki/Son_Posta

 

“Son Posta’nın Müsabakalı Hikayeleri” adlı yarışma ise şöyle ilan edilmiş.

 

MÜSABAKA ŞARTI

Bu sütunda on gün, arka arkaya birer hikâye bulacaksınız. Her hikâye bir zabıta vakasına istinat etmektedir. Fakat, vakanın faili daima meçhul bırakılmıştır.

Hikâyeyi aktardıktan sonra sorulan suallerin cevaplarını araştırarak neticeyi kendiniz bulacaksınız.

Bu hikâyeler on hikayeden mürekkep bir seridir. Her hikâyenin suallerine tam cevap verenlere “10” numara verilir.

On hikâyenin de cevabını tam veren kari birinci addedilecektir.

Dokuz hikâyenin cevabını veren ikinci, sekiz hikâyenin cevabını veren üçüncü, yedi hikâyeye cevap veren dördüncü, altı hikâyeye cevap veren altıncı addedilecektir. 

Birinciye: Küçük bir fotoğraf makinesi.

İkinciye: Bir çift potin.

Üçüncüye: Bir kol saati.

Dördüncüye: Bir cep saati.

Beşinciye: Altı aylık abonemiz.

Altıncıya: Üç aylık abonemiz;

müfakat olarak verilecektir.

Suallerin doğru cevapları onuncu hikâyenin intişarından sonra neşredilecektir.

 

Biz de on gün boyunca, -5. hikayenin çıktığı sayıyı hala bulamadığımız için belki de dokuz gün- bu hikayeleri yayınlayacağız. Aslında küçük bir web araştırmasıyla kolaylıkla bulunabilecek yanıtları ise tüm bulmacalar bittikten sonra vereceğiz. Ne kadar zehir hafiye olduklarını sınamak isteyen sevgili üyelerimiz yorumlarda tahminlerini iletirlerse kimbilir, belki bir çift potin olmasa bile kitap kazanma şansı yakalarlar.

 

Hamiş: Hikayeleri orijinal haliyle, yazım kurallarına aykırı kelimelere dokunmadan olduğu gibi aktarmaya özen gösterdik.

 

Kategori: Sınavlar

Yorum yaz
mode_edit