menu

Son Posta’nın Müsabakalı Hikâyeleri: 3

Yazan: CinaiRoman
Yayın Tarihi: August 20, 2021 18:39

 

BİR KAZA MI, BİR CİNAYET Mİ?

Deniz Kenarında Boğulmuş Olan Kadın Ne Suretle Ölmüştür?
BU SUALLERİN CEVABINI VERİNİZ

BOĞULAN KADIN

Kumkapı deniz kıyılarında boğulmuş bir kadın cesedi bulundu; otuz yaşlarında sarışın güzelcene bir kadın.

Tahkikatta anlaşıldı ki, bu bir duldur; o civarda Kadırga’da, yalnız başına bir evde otururmuş ve harpte ölen kocasından kalan para ile geçinirmiş.

Cesedin muayenesinde, boğazın etrafında görülen parmak izleri, bu kadının bir erkek tarafından boğulduktan sonra denize atıldığına şüphe bırakmıyor. Elbisesinde motör yağı lekeleri var.

Tahkikat biraz daha ilerleyince, şurası da meydana çıktı ki, bu kadın iki erkek tarafından seviliyormuş ve bu iki erkek te bu kadınla evlenmek istedikleri için muvaffak olamıyorlarmış.

Bu iki adama da isticvap edildi.

Birisi tapu idaresinde memur: kadını, boğulduğu gece evinde ziyaret ettiğini itiraf ediyor ve gece saat onda kadının evinden çıktığını, dosdoğru kendi evine gelip yattığını; başka bir şey bilmediğini söylüyor.

Öteki, bahriyelidir. Seyrisefain vapurlarından birinde çarıkçı başıdır; cinayet gecesi Büyükadada olduğunu söylüyor ve gece kendisini Büyükadada saat on birde gören üç muteber şahit gösteriyor.

Kadının evinden çıkan mektuplardan birinde, memur, şu cümleyi yazmış:

“Ya ölürüm, ya seni öldürürüm. Sensiz yaşayamam.”

Fakat, kadının boğazında bulunan parmak izleri, her ne kadar belirsiz bir şekilde ise de, memurun parmak izlerine hiç benzemiyor. Çarkçının parmak izlerinin de pek aynı değil. Fazla olarak, o gece, deniz kıyısındaki mavnalarda uyuyan bir mavnacı, bir kadının çığlığını duymuş, başını mavnadan hafifçe çıkarmış ve denize bir insan vücudunun atıldığını, uzun boylu bir adamın da sahil boyuna kaçtığını börmüş; halbuki memur son derece kısa boyludur.

Mavnacının gördüğü adamın kaçtığı istikamette yol yok. Bir adam o taraftan hiç bir yere kaçamaz, ancak deniz yoluyla kaçabilir.

Çarkçı, o gece Büyükada’da olduğunu ispat edebiliyorsa da, memur, kadını ziyaretten sonra evine gelip yattığını ispat edemiyor.

Bu iki adamın mazisi, tabiatleri bakkında yapılan tahkikatta, memurun gayet yumuşak huylu, uysal ve çok korkak olduğu, çarkçının sarhoş ve kavgacı, fakat sözünün eri ve mert bir adam olduğu tesbit ediliyor.

Kadınla meşgul olan üçüncü biri daha vardır ki, bu bir aile çocuğudur; kadına para yedirmiştir; fakat bütün deliller, onun bu cinayetle zerre kadar alakası olmadığını meydana çıkarıyor. Cinayetin bu iki adamdan biri tarafından yapıldığı muhakkaktır.

Karilerimiz şu suallere cevap verecekler:

1- Katil hangisidir?

2- Niçin?

3- Nasıl kaçmıştır?

Kategori: Sınavlar

Yorum yaz
mode_edit