menu

Son Posta’nın Müsabakalı Hikâyeleri: 9

Yazan: CinaiRoman
Yayın Tarihi: August 20, 2021 19:12

 

Manisa Civarında Gizlenen Bu Çete Kaç Kişiden İbaretti, Acaba?

Bunlara Mahsus Alametler Ne Olabilir?

Manisa Çetesi

İzmir zabıtası, Manisa polisine haber veriyor ki İzmir’in meşhur banka hırsızlarından bir çete, Manisa eteklerinde bir kulübede gizlenmiştir.

Manisa zabıtası haber verilen kulübeyi muhasara altına alıyor ve nihayet içeri girince kulübenin bomboş olduğunu görüyor.

Bir tek odası olan bu kulübeden, çetenin uzun zaman evvel kaçtığı anlaşılıyor.

Odada gayet az eşya var.

Bu odadan ve odadaki eşyadan zabıta, çetenin nasıl adamlardan mürekkep olduğunu anlamak mecburiyetinde kalmıştır.

Odada dört tane alelâde iskemle, bir tahta kutu alelade bir masa filan vardı. Asıl istifade edecek şeyler şunlardı:

Küçük yanmış kibritlerden başka masanın üstüne, odanın ötesine birisine serpilmiş, saçılmış büyük kibritler. Beş tane cıgara izmariti.

Kaçak tütünden yapılma dört cıgara izmariti daha.

Bir puro kutusu ve üstünde en iyi cinsten bir marka. Dört sandalye ile kutunun vaziyeti resimde gösterildiği gibi. Bir sandığın üstünde onda dokuzu dolu bir tendürdiyot şişesi.

Gene bu sandalyenin üstünde tendürdiyot damlaları. Cıgara izmaritlerinin bazıları masanın üstünde bazıları da yerde.

Fincanlar muayene edilince rakılı oldukları anlaşıldı. Tahta kutunun üstünde yerden otuz beş santimetre yüksekliğinde ve birbirinden ayrı iki grup iz. Cıgara kutusu tahta kutunun öndeki fincanın yanındaydı. Hiçbirinde iz yoktu.

Mamafih zabıta bu eşyadan, bu vaziyetlerden çetenin mahiyeti ve hırsızların eşgali hakkında birçok fikirler edindi ve bu suretle çeteyi tevkif etti.

Siz, Manisa zabıtası yerinde olsaydınız, bu odadan neler anlardınız?

Lütfen cevap veriniz:

1— Çete kaç kişiden mürekkeptir?

2— Çeteyi teşkil edenlerden her birinin alameti farikası ne olabilir?

Kategori: Sınavlar

Yorum yaz
mode_edit