menu

Sıfır Altı Cehennemi
Orjinal Adı:
-
Yazar:
Yayınevi:
Yayın Tarihi:
Çevirmen:
Grafik Tasarım:
-
Karakterler:
-
Kitap Serileri:
Sizin Puanınız:

Felaketin ilk haberi Londra'da 10 Şubat sabahı duyuldu. Henüz karanlık, don tutmuş sokaklarda süt şişelerinin lakırdısından başka ses, seda yoktu. Şehrin iç 'bölgesi City'de, Covent Garden ve Billingsgate günlük işleri yarılamıştı; o'kısımda birahaneler açılalı da epeyi olmuştu. Ayni civardaki Gleet sokağında Reuter'e enteresan bir telgraf haberi gelmişti; mesajı vakit kaybetmeden abonelere yetiştirmeğe çalışan memurun parmaklan makinesinin tuşları üzerinde uçuyordu âdeta. İki bina bloğu ötede, Londra'nın büyük bir günlük gazetesinin idarehanesinde, uyku sersemi bir yazı işleri müdür muavini, teleprinter'den çıkan çatırtıyı duyarak doğruldu. Makmanın bir ileri, bir geri hareketini alâka ile seyrediyordu. (Kitabın İçinden)Yorum yaz
mode_edit