menu

Hücum
Orjinal Adı:
-
Yazar:
Yayınevi:
Yayın Tarihi:
Çevirmen:
Grafik Tasarım:
-
Karakterler:
-
Sizin Puanınız:

Aya bir füze göndermeye ilk defa 1956 senesinde teşebbüs ettiler. Fakat bu teşebbüs yarım kaldı. Hattâ bir felâketle neticelendi. Filhakika ihtimal teknik bir kusur neticesi, füze Ay'a varamadı ve tekrar yeryüzüne düşerek, on on iki kişinin ölümüne sebep oldu. Füze Ay'a vardığı zaman, dünyadan görülebilmesi İçin, mûtad infilak prensibinden vazgeçip, bir elektrik şeraresi husule getirmeği tercih ederek, füzenin içine bir Börton potansiyometresi yerleştirmişlerdi. Bu potansiyometre Arz'dan Ay'a gidiş esnasında faaliyette bulunarak yüksek değerde bir statik elektrik toplayacak ve füze Ay'a vardığı an, temas suretiyle deşarj yaparak, şimşekten binlerce defa parlak ve o nispette tahripkâr bir şerare husule getirecekti, İyi bir tesadüfle, bu füze nüfus kesafeti nisbeten az bir yere, Girinvil civarında, zengin bir gazete sahibinin malikânesine düştü. Köşkü tamamen tahrip eden ve bes yüz metre yan çaplı bir saha dahilinde bütün ağaçları kömür eden, elektrik deşarjı sonunda gazeteci, karısı, iki misafiri ve sekiz hizmetçisi acıklı şekilde can verdiler. Fakat yalnız on bir cesed bulunabildi. (Kitabın Girişi)Yorum yaz
mode_edit