menu
Ziya Şakir

Doğum - Ölüm:
1883 - 1959
Kategorileri:
Diğer İsimleri:
-
Bölgesi:

Ziya Şakir 1883 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Yazılarında Hüseyin Servet, Hamid Nuri gibi mahlaslar kullandı.

İstanbul Vefa Lisesinde başladığı Öğreniminini Halep'te devam etti. Hukuk eğitimini yarıda bıraktı. Bir bölümünü kendisinin çıkardığı çeşitli gazetelerde çalıştı.

Cemiyet-i İnkilap ve İttihat ve Terakki cemiyetlerinde yer aldı. Yazılarından dolayı baskı artınca Mısır'a kaçtı. Sinop'a sürgün edildi. Gönüllü olarak Balkan ve Milli Mücadele içinde yer aldı. Cumhuriyetinin ilanında sonra İstanbul'daki tekel İdaresinde çalıştı.

Cumhuriyet döneminde en çok eser bırakan yazarlarından birisi olan Ziya Şakir Bey, çeşitli gazetelerde tefrika ettiği tarihsel yapıtlarla tanındı. Yakın tarih, din ve polisiye gibi birçok alanda 280 civarında eseri vardır

KİTAPLARI

Nopic Nopic Nopic Nopic Nopic


Yorum yaz
mode_edit