menu
Zeynep Ergun

Doğum - Ölüm:
1956 -
Kategorileri:
-
Diğer İsimleri:
-
Bölgesi:

Zeynep Ergun Üniversite Lisans Öğrenimine 1974 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde başlamış 1978'de Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamlamıştır. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı'nda Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 1988 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngiliz Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı'nda Doktora derecesini almıştır ve aynı yıldan başlayarak 1995'e kadar Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapmıştır. 1995 yılında Doçent olmuş; 1997 yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı'na getirilmiştir. 2001 yılında Profesör olan Zeynep Ergun İngilizce ve Fransızca dillerini bilmektedir. Yayınları * "Papazın Evinde Cinayet: Yeni Yüzyılda Eski İngiliz Kadını." Kadınlar Dile Düşünce: Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet. Ed. Tansel Güney. Der. Jale Parla & Sibel Irzık. İstanbul: İletişim Yayınları, 2005. 107-44. * "Sanatı Yitirme Kaygısı." Orhan Pamuk'u Anlamak. Der. Engin Kılıç. İstanbul: İletişim Yayınları, 2006. 247-64 * Kardeşimin Bekçisi: Başlangıcından II. Dünya Savaşı'na Kadar İngiliz Detektif Yazını. İstanbul: Everest Yayınları, 2003. * My Father's House: The Function of Houses in the 18th Century English Novel. Montreux, London, Washington: Minerva Press, 1996. * "Kardeşimin Bekçisi: Başlangıcından II. Dünya Savaşı'na Kadar İngiliz Detektif Yazını", Everest Yayınları, İstanbul, 2003. * "Kadınlar Dile Düşünce", derleyen Jale Parla ve Sibel Irzık, İletişim Yayınları, İstanbul 2004: "Yeni Yüzyılda Eski İngiliz Kadını". * "Jane Eyre". Argos, sayı:18, s. 73-79, İstanbul, Şubat 1990. * "Virginia Woolf: Yaşam ve Yazı". Argos, Sayı:17, s.151-154. İstanbul, Ocak 1990. * "Mrs Dalloway: Ya da Başkaldırı": Argos, Sayı 20, ss. 146-158, İstanbul, Nisan 1990. * "The Rainbow: Kadının Arayışı": Argos, Sayı 22, ss. 64-77, İstanbul, Haziran 1990. * "Charlotte Brontë: Tutkulu Bir Kişilik": Argos, Sayı 23, ss. 60-63, İstanbul, Temmuz 1990. * "Victoria Döneminde Roman ve Okuru": Argos, Sayı 25, ss. 57-60, İstanbul, Eylül, 1990. * "Kurmacanın içindeki Kurmaca": Argos, Sayı 26, ss. 50-60, İstanbul, Ekim, 1990. * "Lack of Communication in Dickens's Hard Times": Litera, Volume 10, pp. 19-46, Istanbul University Press, Istanbul, 1991. * "Mary Shelley ve Yaratma Uğraşının Tehlikeleri": Kuram, Kitap 2, ss. 63-70, Kur Yayıncılık, İstanbul 1993. * The Picture of Dorian Gray: The Genesis of a Painting: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul 1995. * "Sanatı Yitirme Kaygısı: Yeni Hayat Üzerine Bir Deneme": Cumhuriyet Kitap Eki, Sayı 256, ss. 14-16, Yeni Gün Haber Ajansı Basım ve Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 12 Ocak 1995. * "'Koşucu': Etkinlik ve Edilgenlik Sorunları": Peride Celal'e Armağan, yayına hazırlayan Selim İleri, Oğlak Armağan Kitaplar, ss. 152-158, Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti., İstanbul 1996. * "Robinson Crusoe'da Ev Kavramı": Nar: Edebiyat Ürünleri Dergisi, Sayı 12, ss. 66-78, Oğlak Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti., İstanbul Kasım-Aralık 1996. * "Order Restored: A Study of Wilkie Collins's The Moonstone": Litera, Volume 12, pp. 99-135, Istanbul University Press, Istanbul, 1998. * "Sanatı Yitirme Kaygısı": Orhan Pamuk'u Anlamak, derleyen Engin Kılıç, İletişim Yayınları, İstanbul 1999, ss. 247-264 (Cumhuriyet Kitap Eki'nde yayınlanan makalenin yeniden basımı) * "The Misfits": Yayına hazır makale, Stand Magazine Ltd., Cambridge University Press, Shaftsbury Road, Cambridge tarafından kabul edildi.
KİTAPLARI

Nopic Nopic


Yorum yaz
mode_edit